Skip to content

Posebna ponuda

Kontejneri

Kontejneri za različite primjene u svakodnevnom radu. Mogu služiti kao kontejner za metalni otpad, metalne strugotine ili kao sredstvo transporta za sitne materijale i gotove proizvode